Pálos-piarista templom és rendház - Sátoraljaújhely

látnivalók Sátoraljaújhelyen

Pálos-piarista templom és rendház - Sátoraljaújhely

align=left Az újhelyi pálosok Szent Egyed kolostorát a XIV. század elején alapították és kezdték építeni. 1566-ban a a tatárok várost és a kolostort felgyújtották. A XVI. és a XVII. század folyamán az épületegyüttest fokozatosan helyreállították, déli oldalához Rákóczi Ferenc építtette a ma is álló ki kápolnát. A pálos rend 1786-ban történt fokozatos feloszlatása után, 1789-ben a piaristák kapták meg a kolostort és a templomot. Ekkor a templom titulusát Szent Egyedről Kalazanci Szent Józsefre változtatták. Jelenlegi titulusa: Nagyboldogasszony.

align=right A templom megőrizte jellegzetes középkori, pálos alaprajzát. Északi fala teljes egészében gótikus. barokk főhomlokzatán volutás, konkáv-íves oromfal, s a voluták fölött copf vázák. Korabarokk, pilaszteres kapuzatának párkánya fölött tört timpanon, vázákkal. A kapuszárnyak rokokó tükrökkel tagoltak. A bejárat fölött széles, félköríves karzatablak. Tornya a szentély északi oldalán áll, emeletén mérműves ablakok. A felső szint és a sisak barokk. A templom hajója fölött fiókos dongaboltozatok, gazdag stukkódíszítéssel.

align=left Berendezése 1716 és 1736 között készült. Főoltára Strécius János lőcsei szobrász műterméből való. Az oltár tetején Mihály arkangyal, lent kétoldalt Szent László és Szent István szobra. Szószékének hangvetőjén négy egyházatya figurája, fölöttük szentháromság-szoborcsoport. A hajóban Mária és Remete Szent Pál tiszteletére állított mellékoltárok. A szentély északi oldalán elhelyezkedő, kolostor-boltozattal fedett sekrestye felett oratórium. A hajó déli oldalán nyíló Rákóczi-kápolna nyolcszögletű kolostor-boltozattal fedett. Nyugati és keleti oldalán szegmensívű ablakok.

A szentkereszt-oltár két oldalán (falfülkében) Mária és Keresztelő Szent János, a velük szemben levő fülkében Ézsaiás próféta és Mária Magdolna rokokó szobrai. A templom északi oldalához kapcsolódó, nyugat felé - pálos szokás szerint - azon túlnyúló épület, négyszögű udvart zár körül. Építése a XIV század elején kezdődött. 1566-ban leégett, majd a templommal együtt fokozatosan helyreállították. Az addig kétszintes rendház második emeletét Nádasdy László perjel emeltette 1698-ban. 1789-től már a piaristák újították meg a kolostort.

align=right Nyugati homlokzata 10, a templom homlokzata előtti déli 1 tengelyes, kora barokk architektonikus díszítő falfestéssel. A földszinten a templom mellet copf keretelésű, 1795-ben állított kapuzat, az évszámos zárókő felett piarista címerrel. A keleti homlokzaton XVIII. századi támpillérek. A kerengő XVII. századi félköríves nyílásait befalazták és ablakokká szűkítették. A körbefutó folyosók és a termek dongával és kolostor-boltozattal fedettek. Az egykori ebédlő mennyezetén gazdag stukkódísz, lábazatán nemrég restaurált intarziás lambéria 1807-ből. Az egykori kolostorban ma középiskolai diákotthon működik.

Pálos-piarista templom és rendház
Sátoraljaújhely, Deák Ferenc u. 11-14.
Település ismertető
  • Sátoraljaújhely

    Sátoraljaújhely Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, Miskolctól közúton 82 km-re. Népessége 16500 fő. A...

Szállások Sátoraljaújhelyenés környékén