Magyar Nyelv Múzeuma - Sátoraljaújhely

látnivalók Sátoraljaújhelyen

Magyar Nyelv Múzeuma - Sátoraljaújhely

align=left Kazinczy egykori gyümölcsöskertje helyén új, a XXI. századot képviselő épülettel gyarapodott 2007-ben az emlékpark, ezt a magyar nyelvnek emelték. 1994 tavaszán a Kazinczy Ferenc Társaság közgyűlésén terjesztette elő javaslatait dr. Pásztor Emil, az egri főiskola tanára - mások ötletét felhasználva - egy széphalmi magyar nyelvtörténeti múzeum létesítésére.

Évente rengetegen látogatnak el egyénileg és csoportokban Magyarország minden részéből Kazinczy széphalmi sírjához és a közelben lévő emlékcsarnokba, érkeznek látogatók az ország határain kívülről is, s Széphalom vonzását tovább növelné, ha itt valósulna meg egy előadóteremmel is rendelkező közgyűjtemény, a magyar nyelv országosan egyedülálló múzeuma. Tervezete szerint a kiállítások a magyar nyelv több mint ezeréves történetét mutatják be időrendben: nyelvemlékeinket, kódexeinket, nyelvtankönyveinket, szótárainkat, szakfolyóiratainkat, jeles íróink kézírását, a nyelvtudósok arcképeit.

align=right A kezdeményezésnek figyelemre méltó visszhangja támadt, szakemberek tucatjai mondtak véleményt. Kezdeményezését felkarolva nyelvészek, irodalomtörténészek, muzeológusok bevonásával készült el az új intézmény szakmai programja, valamint az Ybl-díjas Radványi György építészmérnök terve. A pénzügyi nehézségek évekig hátráltatták a gondolat gyakorlati megvalósítását, míg 2007-ben az Európai Unió támogatásával és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés áldozatkészségéből hozzákezdhettek az építkezéshez. A magyar nyelvnek emelt épületet 2008 tavaszán adták át a nagyközönségnek.

A Magyar Nyelv Múzeuma a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei múzeumi szervezet egyik intézménye, amelynek küldetése az, hogy a hely adottságait, a genius loci kisugárzását is hasznosítva a magyar nemzeti műveltség egyik alapértékét, az anyanyelvi kultúrát közvetítse a látogatókhoz.

A múzeum regionális betagozottsága ellenére a maga gyűjtőkörében általános tematikájú közgyűjtemény, amely a magyarul beszélő közösségek teljes körére kiterjeszteti érdeklődését az ország határain belül és kívül. Szemlélteti, miképp kerültünk és kerülünk kölcsönhatással járó folyamatokba a történelmünk során velünk élő, nyelvi hatásokat is közvetítő más közösségekkel; s hol a helye a magyarnak.

Mint minden múzeum, ez is értékeknek a megőrző helye. Gyűjtőkörébe tartoznak az írott, képi és hangzó dokumentumok a nyelvtörténet különböző korszakibó; a magyar nyelven alkotók művei, a nyelvváltozatok jellemzői, a szép magyar beszéd kiváló művelőinek megszólalásai; a magyar nyelvvel foglalkozó alapművek, kézikönyvek, folyóiratok, a magyarországi többnyelvűség dokumentumai.

align=left A múzeum állandó kiállítása időrendben mutatja be a magyar nyelv fejlődését, a magyarul született teljesítményeket, továbbá képet ad táji tagozódásáról, mai változatairól. Nyelvemlékeink bemutatása mellett a múzeum érzékelteti, hogy legjobb íróink és költőink a magyar nyelvnek is művelői voltak, tanulmányozhatók a nyelvteremtő és nyelvápoló erőfeszítések, mozgalmak. Feltárul, miképp válik a magyar nyelv alkalmassá arra, hogy a világirodalom nagyjait befogadja, de a legújabb idők kihívásai, a globalizáció nyelvi következményei, a világháló és a számítógép kora is megjelenik főbb jellemzőivel.

Az emlékcsarnok Kazinczy-kiállítása és a múzeumnak a magyar nyelv történeti útját bemutató állandó kiállítása mellett a többféle térszerkezet kialakítását lehetővé tévő előadóterem, az ovális kisterem, a szemináriumi helyiség és a kutatóhelyek kínálnak lehetőséget friss, tevékenykedő alkalmi foglalkozásokra, időszaki programokra.

align=right Hangversenyek, irodalmi estek, matinék számára van hely, tudományos konferenciákat, kultúrális találkozókat szerveznek az intézmény profiljának megfelelő témakörben. Vonzó eseményekre a szabad téren is sor kerül, kellemes séta tehető a parkban a természeti értékek megfigyelésével, a magyar alkotók folyamatosan kialakítandó panteonjának megtekintésével, sajátos tájékozódással a nyelvcsaládok ligetében. A múzeum könyveket és emléktárgyakat árusító boltot, parkolót, büfét tart fenn, akár egész napra való élményt, látnivalót kínál az idelátogatóknak.
Település ismertető
  • Sátoraljaújhely

    Sátoraljaújhely Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, Miskolctól közúton 82 km-re. Népessége 16500 fő. A...

Szállások Sátoraljaújhelyenés környékén